SEMINARIUM

Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning.
I lys av valgte tema utforsker det nye måter å presentere og diskutere kunstnerisk arbeid.

Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på kunstens premisser.

Pilotprosjekt (2011)
SEMINARIUM#1 (2013)
SEMINARIUM#2 (2014)
SEMINARIUM#3 (2014)
SEMINARIUM#4 (2015)
SEMINARIUM#5 (2015)
SEMINARIUM#6 (2016)